گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۶

 

گر دف نبود نیشکر او دف ماستآخر نه شراب عاشقی در کف ماست
آخر نه قباد صف‌شکن در صف ماستآخر نه سلیمان نهان آصف ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی