گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹۳

 

آن دم که رسی به گوهر ناسفتهسرها به هم آورده و سرها گفته
کهدان جهان ز باد شد آشفتهبرتو بجوی که مست باشی خفته


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۰۴

 

ای جان تو بر مقصران آشفتههم جان تو عذر جان ایشان گفته
طوفان بلا اگر بگیرد عالمبر من بدو جو که مست باشم خفته


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۵

 

میخوردم باده بابت آشفتهخوابم بربود حال دل ناگفته
بیدار شدم ز خواب مستی دیدمدلبر شده شمع مرده ساقی خفته


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی