گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۹۲

 

ای مهر بتاب و رحمتی بر من کم
وی صبح زمانه را بدم گلشن کن
وی چرخ برای کوری دیدۀ شب
چشمم بچراغ صبحدم روشن کن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل