گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۷۱

 

سر رشتهٔ شادیست خیال خوش توسرمایهٔ گرمیست مها آتش تو
هرگاه که خوشدلی سر از ما بکشدرامش کند آن زلف خوش سرکش تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی