گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵۲

 

صد سال بقای آن بت مهوش بادتیر غم او دل من ترکش باد
بر خاک درش بمرد خوش خوش دل منیارب که دعا کرد که خاکش خوش باد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷

 

گوشت سوی عاقلان غافل‌وش باد
چشمت سوی صوفیان دردی کش باد
بی روی تو آب دیده‌ها آتش باد
بی وصل تو روز نیک را شب خوش باد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۷۰

 

پیوسته خرابات ز رندان خوش باد
در دامن زهد و زاهدی آتش باد
آن در صد پاره و آن صوف کبود
افتاده به زیر پای دُردی‌کش باد


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۰۰

 

خورشید غلام آن رخ مه وش باد
تیرستم ترا دلم ترکش باد
در خاک در تو مرد خوش خوش دل من
یا رب که دعا کرد؟ که خاکش خوش باد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل