گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۹۳

 

خوش آنکه ز قید خودپرستی برهیم
وز تنگ دلی و تنگ دستی برهیم
بینیم فضای راحت آباد عدم
وز محنت تنگنای هستی برهیم


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی