گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷۶

 

ای عشرت نیست گشته هستک شده‌ایوی عابد پیر بت‌پرستک شده‌ای
غم نیست اگرچه تنگ‌دستک شده‌ایاز کوزهٔ سر فراخ مستک شده‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی