گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲

 

قانع به یک استخوان چو کرکس بودنبه ز آن که طفیل خوان ناکس بودن
با نان جوین خویش حقا که به استکالوده و پالوده هر خس بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عطار » مختارنامه » باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است » شمارهٔ ۲۶

 

درویشی چیست مست و مفلس بودن

بیخود خود را ز خویش مونس بودن

انگشت به لب باز نهادن جاوید

همچون ناخن زنده و بیحس بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار