گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۷

 

ای دل هم از ابتدا دل از جان برگیروانگه به فراغت پی آن دلبر گیر
یا نی مزن این حلقه و راه اندر گیروین هم به مزاج آن صد دیگر گیر


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۰۲

 

ای پور خطیبب گنجه پندی بپذیر
بر تخت طرب نشین به کف ساغر گیر
از طاعت و معصیت خدا مستغنیست
باری تو مراد خو ز عالم برگیر


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی