گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۰۹

 

یا رب ز قناعتم توانگر گردان
وز نور یقین دلم منور گردان
روزی من سوختهٔ سرگردان
بی منت مخلوق میسر گردان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر