گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۵۶

 

میآید و چهره از عرق تر کرده
چو کان بکفت و اسب ز جابر کرده
واندر رخم زلفهای گرد آلودش
شهری دل خسته خاک بر سر کرده


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل