گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷۸

 

عرفی که به هرزه گردیم خو می داد
دیدم که عنان به یار خو رو می داد
از بهر دل اندشهٔ تنگی می کرد
تعلیم گشادگی به ابرو می داد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی