گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲۸

 

من بحر تمامم و یکی قطره نیماحول نیم و چو احولان غره نیم
گویم به زبان حال و هر یک ذرهفریاد همی کند که من ذره نیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی