گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵

 

بفروخت مرا یار به یک دسته ترهباشد که مرا واخرد آن یار سره
نیکو مثلی زده است صاحب شجرهارزان بفروشد آنکه ارزان بخره


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۱

 

ما مردانیم شسته بر تنگ درهمائیم که شیر و گرگ بر ما گذره
با فقر و صفا به هم درآمیخته‌ایمچون درگه ارتضاع آن میش و بره


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۶

 

آن را که بود نور نبی در بشره
حاجت نبود به طول و عرض شجره
وان را که ز رخ نتابد این نور سره
شجره ندهد به غیر لعنت ثمره


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی