گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱۵

 

بفروخت مرا یار به یک دسته ترهباشد که مرا واخرد آن یار سره
نیکو مثلی زده است صاحب شجرهارزان بفروشد آنکه ارزان بخره


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۱

 

ما مردانیم شسته بر تنگ درهمائیم که شیر و گرگ بر ما گذره
با فقر و صفا به هم درآمیخته‌ایمچون درگه ارتضاع آن میش و بره


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی