گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷۰

 

هر دل که طواف کرد گرد در عشقهم کشته شد به آخر از خنجر عشق
این نکته نوشته‌اند بر دفتر عشقسر اوست ندارد آنکه دارد سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷۱

 

هر روز بنو برآید آن دلبر عشقدر گردن ما درافکند دفتر عشق
این خار از آن نهاد حق بر در عشقتا دور شود هرکه ندارد سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۳

 

دل کرد بسی نگاه در دفتر عشق
جز دوست ندید هیچ رو در خور عشق
چندانکه رخت حسن نهد بر سر حسن
شوریده دلم عشق نهد بر سر عشق


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر