گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴۷

 

الجوهر فقر و سوی الفقر عرضالفقر شفاء و سوی الفقر مرض
العالم کله خداع و غروروالفقر من العالم کنزو غرض


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۹

 

پیوسته مرا ز خالق جسم و عرض
حقا که همین بود و همینست غرض
کان جسم لطیف را به خلوتگه ناز
فارغ بینم همیشه ز آسیب مرض


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر