گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۵۸

 

عاشق که بناز و ناز کی فرد بوددر مذهب عاشقی جوانمرد بود
بر دلشدگان چه ناز در خورد بودیعقوب که یوسفی کند سرد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق » شمارهٔ ۴

 

عاشق ز همه کار جهان فرد بود

از هر دو جهان بگذرد و مرد بود

پیوسته دلش گرم و دمش سرد بود

از ناخنِ پای تا به سر درد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۷۰

 

از بهر چه لاله بر سر کرد بود
گر نه دلش از رخ تو پر درد بود
جایی که تو گرم کردی انگامۀ حسن
گل گر همه آتشین شود سرد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۷۱

 

خورشید اگر چه در جهان فرو برد
ز آمد شدنش دلی پر از درد بود
هم وقت بر آمدن دمش سرد بود
هم وقت فرو شدن رخش زرد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل