گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹

 

هرگاه که بینی دو سه سرگردانرا
عیب ره مردان نتوان کرد آنرا
تقلید دو سه مقلد بی‌معنی
بدنام کند ره جوانمردان را


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر