گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۵

 

ای شب چه شبی که روزها چاکر تستتو دریائی و جان جان اخگر تست
اندر دل من شعله زنانست امشبآن آتش و آن فتنه که اندر سر تست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

زلف تو که در سیه گری چا کرتست
گویی که ز مشک افسری بر سر تست
سر بر زانو چرا نها دست چو من؟
آخر نه بناز روز و شب در بر تست؟


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل