گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۱

 

آن دل که من آن خویش پنداشتمشبالله بر هیچ دوست نگذاشتمش
بگذاشت بتا مرا و آمد بر تونیکو دارش که من نکو داشتمش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی