گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶۵

 

آنی که به صد شفاعت و صد زاریبر پات یکی بوسه دهم نگذاری
گر آب دهی مرا اگر آتش باریسلطان ولایتی و فرمانداری


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی