گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶

 

چون مهر تو میتوان نهان ورزیدن
باید ز چه رسوای جهان گردیدن
گوئی که نمی‌توانیم دید آری
با غیر تو را نمی‌توانم دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵

 

یا رب چه خوش است بی دهان خندیدن
بی منت دیده، خلق عالم دیدن
بنشین و سفر کن، که به غایت نیکوست
بی زحمت پا گرد جهان گردیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۸۸

 

در روزه چو نیست روی می نوشیدن
گل را بچه کارست چنین خندیدن؟
مشکل کاری بوقت گل اندر پیش
قندیل بجای ساتکینی دیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل