گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۸

 

در عشق اگرچه که قدم بر قدم استآنست قدم که آنقدم از قدم است
در خانهٔ نیست هست بینی بسیارمی‌مال دو چشم را که اکثر عدم است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۶

 

عرفی سر صفهٔ مغان مسند ماست
تعظیم گه دیر مغان معبد ماست
هر گام به تیغی سر تسلیم نهیم
سر تا سر کوی دوستی مشهد ماست


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی