گنجور

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

ای آنکه تو طالب خدایی به خود آ
از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا
اول به خود آ چون به خود آیی به خدا
کاقرار نمایی به خدایی به خدا


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی