گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴۰

 

بر گردن ما بهانه‌ای خواهی بستنوز دام و دوال ما نخواهی رستن
بالا نگران شدی که بیگانه شده استدف را بمیفشان که نخواهی رفتن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۸۰

 

ای رسم تو در ناکس و کس پیوستن
عهدی داری بعهد ها بشکستن
شرمت ناید بقصد جان چو منی
بر خاستن و بادگری تنشتن


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل