گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۱

 

دوش آن بت من همچو مه گردون بودنی نی که به حسن از آفتاب افزون بود
از دایرهٔ خیال ما بیرون بوددانم که نکو بود ندانم چه بود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است » شمارهٔ ۳۶

 

چون در ره این کار مرا دید فزود

آمد غم کار و دیدهٔ دید ربود

چشم دل دوربین درین بحر محیط

چندان که فرو دید، فرا دید نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۱

 

آنروز که بنده آوریدی به وجود
میدانستی که بنده چون خواهد بود
یا رب تو گناه بنده بر بنده مگیر
کین بنده همین کند که تقدیر تو بود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر