گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۱

 

تا شب میگو که روز ما را شب نیستدر مذهب عشق و عشق را مذهب نیست
عشق آن بحریست کش کران ولب نیستبس غرقه شوند و ناله و یارب نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۶

 

در آرزوی روی چو روزت شب نیست
کین سوخته تا صبح دم اندر تب نیست
تو غرّه بدان مشو که گویاست لبم
کم از همه تن جان بجز اندر لب نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل