گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۹۰

 

بارم که به خُلق و خَلق نیکو باشد
آرام و قرار دل من او باشد
کان دهنش هست پر از لؤلؤتر
کان دید کسی که پر زلؤلؤ باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری