گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹۷

 

گر دست بشد ز کار پائی می‌زنور پای نماند هم نوایی می‌زن
گر نیست ترا به عقل رایی می‌زنحاصل هر دم، دم وفائی می‌زن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی