گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰

 

آن مه که وفا و حسن سرمایهٔ اوست
اوج فلک حسن کمین پایهٔ اوست
خورشید رخش نگر و گر نتوانی
آن زلف سیه نگر که همسایهٔ اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر