گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲۴

 

ای آنکه به ملک خویش پاینده تویی
وز دامن شب صبح نماینده تویی
کار من بیچاره قوی بسته شده
بگشای خدایا که گشاینده تویی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر