گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

 

علمی که ترا گره گشاید به طلبزان پیش که از تو جان برآید به طلب
آن نیست که هست مینماید بگذارآن هست که نیست مینماید به طلب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی