گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

 

من بندهٔ عاصیم رضای تو کجاست
تاریک دلم نور و صفای تو کجاست
ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی
این بیع بود لطف و عطای تو کجاست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر