گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۴

 

آنجا که بهر سخن دل ما گرددمن می‌دانم که زود رسوا گردد
چندان بکند یاد جمال خوش توکر هر نفسش نقش تو پیدا گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد » شمارهٔ ۷۹

 

میپنداری که حق هویدا گردد

یا پنهانیست کاشکارا گردد

چون پیدا اوست و غیر او پیدا نیست

چون غیری نیست بر که پیدا گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸

 

یاری که چو ما غرقهٔ دریا گردد
از ما باشد به سوی مأوا گردد
مستانه به گرد نقطه ‌ای چون پرگار
در دور درآید او و با ما گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۹

 

رندی که ز هر دو کون یکتا گردد
در کتم عدم واله و شیدا گردد
سر در قدم ساقی سرمست نهد
بی زحمت پا به گرد مأوا گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲

 

رندی که ز هر دو کون یکتا گردد
در کتم عدم واله و شیدا گردد
سر در قدم ساقی سرمست نهد
بی زحمت پا به گرد دنیا گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی