گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰۵

 

ما زیبائیم خویش را زیبا کنخوبا ما کن ز دیگران خو واکن
ور میخواهی که کان گوهر باشیدل را بگشای و سینه را دریا کن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی