گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۵۸

 

از گریهٔ گرم دیده آتشناک است
آلوده به خون و از تماشا پاک است
از بس که شکسته ام ز بیم تو نگاه
گویی که مرا دیده پر از خاشاک است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی