گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵۹

 

ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئیوی آینهٔ جمال شاهی که توئی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هستدر خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲

 

ای نسخهٔ نامهٔ الاهی که تویی
وی آینهٔ جمال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب، هر آن چه خواهی که تویی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی