گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

اکسیر محبت رخ ما کاهی کرد
هجران ستیزه کار، جانکاهی کرد
از چرخ بلند، سینه خالی کردن
دشوار نبود، ناله کوتاهی کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۵

 

در راه طلب، ناله هواخواهی کرد
دل همرهی آه سحرگاهی کرد
زد قاصد شوق دست و پایی که نداشت
دامان وصال یار، کوتاهی کرد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی