گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲۳

 

بنگر به جهان سر الهی پنهان
چون آب حیات در سیاهی پنهان
پیدا آمد ز بحر ماهی انبوه
شد بحر ز انبوهی ماهی پنهان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر