گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۱

 

آنان که محققان این درگاهندنزد دل اهل دل چو برگ کاهند
اهل دل خاصگان شاهنشاهندباقی همه هرچه هست خرج راهند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۵

 

قومی که در این سفر مرا همراهنداز تعبیهٔ زمانه کم آگاهند
ما می‌کوشیم و آسمان می‌گویدنقش آن باشد که نقشبندان خواهند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری