گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱

 

ای در سر زلف تو پریشانیهاواندر لب لعلت شکرافشانیها
گفتی ز فراق ما پشیمان گشتیای جان چه پشیمان که پشیمانیها


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۴

 

از در سر زلف تو پریشانی ها
خوی لب لعلت شکر افشانی ها
در باغ رخت که نزهت چشم من است
شفتالوهاست لیتنی جانیها


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی