گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۹

 

ای چرخ جز آیت بلا خوانی نیبر کس قلمی ز عافیت رانی نی
چیزی ندهی که باز نستانی نیای کوژ کبود خود جز این دانی نی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۰

 

میدان فراخ و مرد میدانی نی
مردان جهان چنانکه میدانی نی
در ظاهرشان به اولیا می‌مانند
در باطنشان بوی مسلمانی نی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر