گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۰۶

 

بی‌جهد به عالم معانی نرسیزنده به حیات جاودانی نرسی
تا همچو خلیل آتش اندر نشویچون خضر به آب زندگانی نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷

 

بی مرگ به عمر جاودانی نرسی
نامرده به عالم معانی نرسی
تا همچو خلیل اندر آتش نروی
چون خضر به آب زندگانی نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی