گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷۴

 

از عشق ازل ترانه‌گویان گشتیوز حیرت عشق گول و نادان گشتی
از بسکه به مردی ز غمش جان بردیوز بسکه بگفتی غم آن آن گشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵۵

 

ای ماه برآمدی و تابان گشتیگرد فلک خویش خرامان گشتی
چون دانستی برابر جان گشتیناگاه فروشدی پنهان گشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳۴

 

زلفت سیمست و مشک را کان گشتی
از بسکه بجستی تو همه آن گشتی
ای آتش تا سرد بدی سوختیم
ای وای از آنروز که سوزان گشتی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر