گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳۳

 

جودت همه آن کند که دریا نکنداین دم کرمت وعده به فردا نکند
حاجت نبود از تو تقاضا کردنکز شمس کسی نور تقاضا نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۲

 

کس عیب نظر باختن ما نکند
زیرا که نظر داعی تنها نکند
بیکار بهیمه‌ای و کژ طبع کسی
کو فرق میان زشت و زیبا نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳

 

فرزانه رضای نفس رعنا نکند
تا خیره نگردد و تمنا نکند
ابریق اگر آب تا به گردن نکنی
بیرون شدن از لوله تقاضا نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸

 

بی اسم کسی درک مسما نکند
نام ار نبود تمیز اشیا نکند
عقل از چه مصفا و مزکی باشد
ادراک اله جز به اسما نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳

 

بی اسم کسی درک مسما نکند
نام ار نبود تمیز اشیا نکند
عقل ار چه مصفی و مزکی باشد
ادراک اله جز به اسما نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی