گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰

 

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر
وآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد
حمال زمانه رخت از خانهٔ عمر


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۰۴

 

سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمرآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر
خوش باش که تا چشم زنی خود بکشدحمال زمانه رخت از خانهٔ عمر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی