گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۷

 

لطف تو بآشنا و بیگانه رسید
زو بهره بهر دلی جداگانه رسید
از خلوت وصل و لذت گفت و شنید
ما را همه آرزو و افسانه رسید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل