گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۱

 

در معنی هست و در عیان نیست که دیددر دل پیدا و در زبان نیست که دید
هستی جهان و در جهان نیست که دیددر هستی و نیستی چنان نیست که دید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی