گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۰

 

بی‌نام و نشان چون دل و جانم کردیبی‌کیف طرب دست زنانم کردی
گفتم به کجا روم که جان را جانیستبی‌جا و روان همچو روانم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۵۹

 

من پیر فنا بدم جوانم کردیمن مرده بدم ز زندگانم کردی
می‌ترسیدم که گم شوم در ره تواکنون نشوم گم که نشانم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸۸

 

هم‌دست همه دست زنانم کردیدو گوش کشان همچو کمانم کردی
خائیه بهر دهان چو نانم کردیفی‌الجمله چنان شد که چنانم کردی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا