گنجور

عطار » مختارنامه » باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق » شمارهٔ ۵۶

 

هرکاو رخ تو بدید حیران ماند

وز لعل لب تو لب به دندان ماند

وانکس که سرِ زلفِ پریشانِ تو دید

کافر باشد اگر مسلمان ماند


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

گر زان که گدا نماند آن سلطان ماند
ور کفر نماند نزد ما ایمان ماند
این خواجه به نزد ما همین است ، همان
هر چیز که این نماند باقی آن ماند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی